Beheerssystemen

Wanneer een waterleidingbedrijf een controle uitvoert op legionella, vraagt de inspecteur naar het legionellabeheersplan. In het legionellabeheersplan staan de stappen die moeten worden ondernomen om een legionellabesmetting tegen te gaan, afgestemd op de risicoanalyse van de betreffende installatie. Deze beheersmaatregelen dienen altijd gedocumenteerd te worden. Total Project Care B.V. is specialist op het gebied van legionellabeheersing en -preventie, en wij zorgen ervoor dat het beheersplan altijd actueel is. In het digitale beheersplan houden we alle handelingen die betrekking hebben op legionellapreventie en -beheersing overzichtelijk bij.

Digitaal beheer via LegionellaDossier

Voor onze dienstverlening werken we met LegionellaDossier. LegionellaDossier is een platform voor legionellabeheer dat is afgestemd op de actuele wet- en regelgeving. Door met dit systeem te werken, weet je zeker dat je voldoet aan alle regels op het gebied van legionellapreventie en legionellabeheersing. In overleg is het mogelijk om gebruik te maken van een ander platform. Alle gegevens worden 5 jaar lang bewaard op de cloud en de opdrachtgever blijft hier eigenaar van.

Legionella Dossier

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies over al jouw legionella vraagstukken.