Waterbemonstering

In het legionellabeheersplan hebben we kwaliteitsstandaarden opgenomen voor de drinkwaterinstallaties. Voor het legionellabeheer is het belangrijk om periodiek watermonsters af te nemen, waarmee we controleren of het water aan deze kwaliteitsstandaarden voldoet.

Periodiek een watermonster

Geef je jouw legionellabeheer uit handen aan Total Project Care dan komen we periodiek bij jou op locatie om enkele watermonsters af te nemen. De monsters gaan naar een gespecialiseerd laboratorium, dat is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO 11731. We werken met meerdere laboratoria samen, hierdoor kunnen we jouw monsters op korte termijn laten controleren. In het laboratorium wordt onderzocht of de watermonsters binnen de wettelijke norm vallen. Afhankelijk van de resultaten, kunnen we bij een besmetting direct actie ondernemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies over al jouw legionella vraagstukken.