Risicoanalyse, beheersplan en inspectie

De overheid heeft specifieke regels opgesteld wat prioritaire installaties moeten doen om legionellabesmettingen te voorkomen. Zo is iedere prioritaire installatie verplicht om een risicoanalyse en een beheersplan op te stellen. Daarnaast moet de kwaliteit van het water tweemaal per jaar gecontroleerd worden.

Risicoanalyse

Tijdens de risicoanalyse brengen we het leidingwerk in kaart en geven we aan waar de tappunten zich bevinden. Wij brengen dan de risico’s van ieder tappunt in kaart. Ook ieder leidingdeel, apparaat en tappunt word beoordeeld op beveiligingen en gebruik. 

Beheersplan legionella

Het kan zo zijn dat er uit de risicoanalyse knelpunten naar voren komen die de kans op legionellagroei bevorderen. We geven aan waar de knelpunten zich bevinden in de installatie, en brengen daarna een advies uit over hoe het terug dringen van de legionellagroei kan worden gerealiseerd. De werkzaamheden die voortvloeien uit het advies kan Total Project Care uitvoeren.

Een advies bestaat altijd uit verschillende maatregelen die nodig zijn om de legionellabesmetting terug te dringen en in de toekomst te voorkomen. Zo zijn er eenmalige technische maatregelen en reguliere maatregelen die allemaal bijdragen aan de beheersing van legionella. Een eenmalige technische maatregel is bijvoorbeeld het verwijderen van dode leidingen. Een reguliere maatregel is onder meer het wekelijks doorspoelen van de leidingen. Zowel de eenmalige technische aanpassingen als de reguliere maatregelen kunnen wij voor je uitvoeren.

Laat je Total Project Care jouw legionellabeheersing en -preventie regelen, dan nemen wij jou al het werk uit handen. Jij richt je op je bedrijfsvoering en wij zorgen dat de drinkwaterinstallatie veilig is én blijft.

Inspectie waterinstallaties conform NEN1006

Voor niet-prioritaire installaties is het niet verplicht om een risicoanalyse en een beheersplan te laten opstellen. Ook is het niet verplicht om periodieke controles uit te voeren. Toch is dit wel verstandig. Door periodieke controles wordt een potentieel gevaar van mogelijke legionella tijdig in de kiem gesmoord. Dit voorkomt ernstige legionella-uitbraken.

Als zorg plichtige locatie ben je verplicht om schoon water met minder dan 100kve/l te leveren aan derden.

Total Project Care kan ook de niet-verplichte inspecties voor jouw installatie regelen. De inspecties die we uitvoeren, zijn conform NEN1006. Dit is een verkorte risicoanalyse waarbij we de noodzakelijke punten nalopen en de knelpunten in kaart brengen.

Onderhoud aan installaties

Onderhoud is een belangrijk onderdeel van het beheersplan. Zo ontkalken we de aanwezige warmwaterbereiders, breektanks en leidingen. Dit onderhoud verlengt de levensduur van de verschillende onderdelen van de installatie en verbetert de kwaliteit van het water.

Documentatie

Drinkwaterleveranciers en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stellen het verplicht om alle documentatie met betrekking tot legionellabeheersing en preventie op orde te hebben. Total Project Care verzamelt al deze documentatie voor jou op een centrale plaats in een digitaal systeem. Dit kun je te allen tijde inzien. Krijg je een controle van de inspectie, dan zijn wij daarbij aanwezig en kunnen we de inspecteur inzicht geven in alle documenten.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies over al jouw legionella vraagstukken.