Beheersplan legionella

Uit de risicoanalyse kan een aantal knelpunten naar voren komen die een kans op ongewenste legionellagroei bevorderen. Om deze knelpunten te verhelpen zijn benaderingen mogelijk. Total Project Care biedt een totaal ontzorgplan waardoor u verzekerd bent van een veilige waterinstallatie zonder legionella. Hiermee inspecteren we periodiek en lossen we eventuele technische problemen meteen op.

 • Eenmalige technische maatregelen:
 • Inkorten lengte van de uittapleidingen;
 • Verhogen van de temperatuur;
 • Het plaatsen van keerkleppen;
 • Aanpassen leidingdelen met onvoldoende verversing;
 • Wegnemen van dode leidingdelen;
 • Opstellen van installatietekening of beschrijving
 • Toepassen van thermisch beheer en het bijhouden hiervan in een logboek
 • Wekelijks spoelen van tappunten
 • Maandelijks controleren van temperaturen
 • Halfjaarlijkse bemonstering*
 • Jaarlijkse controle verzegelingen
 • Jaarlijkse controle keerkleppen
 • Jaarlijkse onderhouder warmwaterbereider (Sediment verwijderen/ontkalken)
 • Jaarlijkse kalibratie van temperatuuropnemers
 • Jaarlijkse toepassen van meetprogramma

* Monstername en analyse mag voor deze installaties alleen worden gedaan door laboratoria die een kwaliteitsborgingssysteem hanteren dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 of een gelijkwaardige norm

Het aantal monsters hangt af van het aantal tappunten. In onderstaande tabel kunt u aflezen hoeveel monsters genomen moeten worden.

Aantal tappuntenVerplicht aantal meetpunten
tot 502
51-1004
101-2006
201-4008
401-80010
801-160012
meer dan 160014

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies over al jouw legionella vraagstukken.